ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Από της γιορτή της Ομάδας Αστικών & Περιαστικών Καλλιεργειών (ΠΕΡ.ΚΑ.) στις 7 Μαΐου του 2017.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s