ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (οικογιορτή Λάρισας 2017)

Απόσπασμα από την συζήτηση που έγινε για την συμβολή της επιστήμης, το έργο των σποροδικτύων και ο ρόλος του γεωργού στην διατήρηση και αξιοποίηση της γεωργικής βιοποικιλότητας με τον Κώστα Κουτή και τον Δημήτρη Βλαχοστέργιο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s