ΤΑ ΑΡΓΙΛΩΔΗ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

Growing-Grass-on-clay-Resized

Αργιλώδη είναι τα εδάφη που περιέχουν περισσότερο από 30% πηλό και βαριά αργιλώδη όσα περιέχουν πάνω από 50%. Είναι δύσκολα στην επεξεργασία όταν είναι υγρά, γιατί είναι πολύ υδατοδιαπερατά και λασπώνουν γρήγορα. Έτσι η επιφάνεια τους γίνεται αδιαπέραστη στον αέρα, οπότε υποβαθμίζεται η ποιότητα του εδάφους και παρεμποδίζεται η ανάπτυξη των φυτών.

Continue reading “ΤΑ ΑΡΓΙΛΩΔΗ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ”