Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (ΟΞΥΖΕΝΕ) ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ

hydrogen-peroxide-structure11

Είναι γνωστό, ότι το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι βακτηριοκτόνο και μυκητοκτόνο και πλήρως συμβατό με τους οργανικούς κήπους. Είναι αναγνωρισμένο σε πολλές χώρες του κόσμου, ως ένα οργανικό μέσο στις βιολογικές καλλιέργειες. Πολλοί ζωντανοί οργανισμοί παράγουν φυσιολογικά υπεροξείδιο του υδρογόνου, ως ένα παραπροϊόν του οξειδωτικού μεταβολισμού τους.

Continue reading “Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (ΟΞΥΖΕΝΕ) ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ”