ΕΛΑΙΟ ΝΕΕΜ

Spoon under extra virgin olive oil

Το έλαιο Neem είναι ένα από τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας βιοκαλλιεργητής. Ο τρόπος που δουλεύει είναι πολύ διαφορετικός από τα εντομοκτόνα. Δεν έχει άμεσα αποτελέσματα όπως πχ ο πύρεθρος, όμως δεν δημιουργεί και νεκρές ζώνες στον κήπο, αφού επηρεάζει μόνο τα έντομα που τρώνε ή πιπιλάνε τα φυτά, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ενώ παράλληλα τα προστατεύει και από τους μύκητες.

Continue reading “ΕΛΑΙΟ ΝΕΕΜ”