ΕΛΑΙΟ ΝΕΕΜ

Spoon under extra virgin olive oil

Το έλαιο Neem είναι ένα από τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας βιοκαλλιεργητής. Ο τρόπος που δουλεύει είναι πολύ διαφορετικός από τα εντομοκτόνα. Δεν έχει άμεσα αποτελέσματα όπως πχ ο πύρεθρος, όμως επηρεάζει τα έντομα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Continue reading “ΕΛΑΙΟ ΝΕΕΜ”