ΤΟ ΣΥΜΦΥΤΟ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ

Το σύμφυτο είναι ένα ποώδες πολυετές φυτό που έχει χρησιμοποιηθεί [...]