Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (ΟΞΥΖΕΝΕ) ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ

Είναι γνωστό, ότι το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι βακτηριοκτόνο και [...]