Απόσπασμα από την συζήτηση που έγινε για την συμβολή της επιστήμης, το έργο των σποροδικτύων και ο ρόλος του γεωργού στην διατήρηση και αξιοποίηση της γεωργικής βιοποικιλότητας με τον Κώστα Κουτή και τον Δημήτρη Βλαχοστέργιο.