ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

Τα μέσα που χρησιμοποιoύμε στην κηπουρική, είναι ικανά να μεταδώσουν τις ασθένειες από το ένα φυτό σε ένα άλλο και από την μια σεζόν στην άλλη, οπότε ο σωστός καθαρισμός και η απολύμανση εργαλείων και δοχείων, μπορεί να συντελέσει στην μείωση των ασθενειών.
Η απολύμανση είναι ακόμη πιο σημαντική για όσους δουλεύουν με φυτά που είναι πολύ ευαίσθητα, όπως είναι τα κηπευτικά.