Τα μέσα που χρησιμοποιoύμε στην κηπουρική, είναι ικανά να μεταδώσουν τις ασθένειες από το ένα φυτό σε ένα άλλο και από την μια σεζόν στην άλλη, οπότε ο σωστός καθαρισμός και η απολύμανση εργαλείων και δοχείων, μπορεί να συντελέσει στην μείωση των ασθενειών.
Η απολύμανση είναι ακόμη πιο σημαντική για όσους δουλεύουν με φυτά που είναι πολύ ευαίσθητα, όπως είναι τα κηπευτικά.