Τα μέσα που χρησιμοποιoύμε στην κηπουρική, είναι ικανά να μεταδώσουν τις ασθένειες από το ένα φυτό σε ένα άλλο και από την μια σεζόν στην άλλη, οπότε ο σωστός καθαρισμός και η απολύμανση εργαλείων και δοχείων, συντελεί στην μείωση των προβλημάτων.
Η απολύμανση είναι ακόμη πιο σημαντική για εμάς που δουλεύουμε με φυτά που είναι τόσο ευαίσθητα, όπως είναι τα κηπευτικά.