Οι άνθρωποι δημιουργούν φυτά με σκοπό την μεγαλύτερη απόδοση, την ομοιομορφία, το σταθερό χρώμα, την αντοχή στις ασθένειες, την ανθεκτικότητα στην μεταφορά και την συντήρηση. Τα υβρίδια αναπτύσσονται διασταυρώνοντας συνήθως διαφορετικές ποικιλίες του ίδιου είδους, είναι μια χαρά φυτά όπως και οι καρποί τους, αλλά ο σπόροι τους δεν αναπαράγουν πιστά φυτά ως προς το μητρικό και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι στείροι. Ας δούμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει…