Η ΜΕΛΑΣΑ ΣΤΟΝ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ

فوائد-العسل-الاسود

Τα φυτά παράγουν τα δικά τους σάκχαρα μέσω της φωτοσύνθεσης, και με την έκκριση τους από τις ρίζες τους, καθορίζουν ποιοι μικροοργανισμοί θα ζήσουν κοντά τους. Όταν τoυς ταΐζουμε αυξάνονται, όπως και τα ωφέλιμα βακτήρια του εδάφους που θα τραφούν με την μελάσα θα πολλαπλασιαστούν και θα βοηθήσουν στην γονιμότητα του εδάφους. Πέρα από αυτό, η μελάσα περιέχει υδατάνθρακες που τα φυτά χρειάζονται για την παραγωγή πρωτεϊνών και αμύλου…

Continue reading “Η ΜΕΛΑΣΑ ΣΤΟΝ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ”