Από της γιορτή της Ομάδας Αστικών & Περιαστικών Καλλιεργειών (ΠΕΡ.ΚΑ.) στις 7 Μαΐου του 2017.