Τα περισσότερα τριχόδερμα είναι εξαιρετικά ικανά για ριζόσφαιρα, δηλαδή, να αποικίσουν και να αναπτυχθούν στις ρίζες καθώς αυτές αναπτύσσονται.

Ριζόσφαιρα  είναι μια πολύ μικρή περιοχή μεταξύ της ρίζας του φυτού και το εδάφους η οποία καταλαμβάνεται από ένα πληθυσμό μικροοργανισμών και αποτελείται από την ενδοριζόσφαιρα και τη μεσοριζόσφαιρα.

Τα στελέχη τους μπορούν να προστεθούν στο έδαφος και μόλις έρθουν σε επαφή με ρίζες, αποικίζουν στην επιφάνεια τους ή στον φλοιό, ανάλογα με το στέλεχος. Έτσι, κάθε φορά που θα προσθέσουμε νέα στελέχη, αυτά θα αποικίσουν στις επιφάνειες των ριζών ακόμη και αν οι ρίζες είναι ένα μέτρο ή περισσότερο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και μπορούν να παραμείνουν σε αξιόλογους αριθμούς έως και 18 μήνες μετά την εφαρμογή.

Εκτός από τον αποικισμό των ριζών, επιτίθενται, παρασιτούν και αντλούν θρεπτικά συστατικά από άλλους μύκητες. Τα Τριχόδερμα μεγαλώνουν και πολλαπλασιάζονται καλύτερα όταν υπάρχουν άφθονες υγιείς ρίζες και αναπτύσσουν πολλούς μηχανισμούς τόσο για τις επιθέσεις τους σε άλλους μύκητες, όσο και για την ενίσχυση της ανάπτυξης των φυτών και των ριζών.

Τα παθογόνα που ελέγχουν

Από όσο γνωρίζουμε, διαφορετικά στελέχη τριχόδερμων ελέγχουν διαφορετικούς παθογόνους μύκητες, ωστόσο, τα περισσότερα στελέχη τους είναι μεν πιο αποτελεσματικά για τον έλεγχο ορισμένων παθογόνων από άλλα, όμως τα περισσότερα ωθούν τα φυτά να «ενεργοποιήσουν» τους εγγενείς αμυντικούς μηχανισμούς τους και να ελέγξουν και άλλα παθογόνα εκτός από μύκητες.

Συγκεκριμένα τους χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε μια σειρά από παθογόνα των φυτών, όπως ο Βοτρύτης, το Φουζάριο, το Πύθιο, η Ριζοκτόνια, η Σκληρωτινία και το Athelia rolfsii που είναι ένας μύκητας κορτικοειδών της οικογένεια Atheliaceae. Επιπλέον, έχει αναφερθεί καταστολή φυτικών παρασιτικών νηματωδών, όπως των Meloidogyne incognita.

Κύκλος ζωής

Ο οργανισμός μεγαλώνει μια μακρά, διακλαδισμένη νηματώδη δομή, διαμέτρου 5 έως 10 μm (μm = μικρόμετρα). Τα ασεξουαλικά σπόρια εμφανίζοναι ως μονοκύτταρα, συνήθως πράσινα, κονίδια (διαμέτρου 3 έως 5 μm) που απελευθερώνονται σε μεγάλους αριθμούς.

H επίδραση τους στην ανάπτυξης των φυτών

Εδώ και πολλά χρόνια, είναι γνωστή η ικανότητα αυτών των μυκήτων να αυξάνουν το ρυθμό ανάπτυξης των φυτών και να τους προκαλούν την παραγωγή πιο ισχυρών ριζών. Ανακαλύφθηκε ότι ένα στέλεχος αυξάνει τον αριθμό ακόμη και το μήκος των ριζών έως και ένα μέτρο. Αυτές οι βαθιές ρίζες βοηθούν τα φυτά να είναι πολύ πιο ανθεκτικά στην ξηρασία. Όμως ακόμη πιο σημαντικό είναι, ότι πρόσφατη έρευνά δείχνει ότι στα καλαμπόκια των οποίων οι ρίζες αποικίζονται από το στέλεχος Trichoderma Τ-22 απαιτούν 40% λιγότερο λίπασμα αζώτου. Αν σκεφτούμε ότι τα λιπάσματα αζώτου μολύνουν τα ποτάμια και την θάλασσα, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα τριχόδερμα μπορούν να συμβάλλουν και στην προστασία του περιβαλλοντος.

Τρόπος εφαρμογής

Βασικά είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε δύο διαφορετικές φυλές Τριχόδερμων για την προστασία των φυτών μας. Έτσι, θα ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα τους  έναντι περισσότερων παθογόνων και σε μεγαλύτερο εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών (pH, θερμοκρασία).

Οι μύκητες αυτοί έχουν καλύτερη ανάπτυξη όταν η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15°C έως 35°C, ενώ δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το pH, αρκεί αυτό να μην αλλάζει σημαντικά με παρεμβάσεις μας (ασβέστης). Όπως συμβαίνει με όλους τους αερόβιους οργανισμούς, πέρα από το σταθερό pH, σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξή τους παίζει το οξυγόνο και η υγρασία. Σε ένα ξερό περιβάλλον πεθαίνουν…

Τα Τριχόδερμα είναι ουσιαστικά βιολογικό μυκητοκτόνο με ευρύ φάσμα δράσης σε φυτοπαθογόνα εδάφους. Έχει μορφή βρέξιμης σκόνης (WP) και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο πριν τη φύτευση όσο και αργότερα.

Σε υπάρχουσες καλλιέργειες συνιστώνται 1-2 εφαρμογές, άνοιξη και φθινόπωρο, για δε τα οπωροκηπευτικά συστήνεται ανάμιξη με το υπόστρωμα στο σπορείο ή εφαρμογή στο έδαφος μια εβδομάδα πριν τη σπορά ή στην μεταφύτευση τους.

Τα τριχόδερμα εφαρμόζονται πάντα με ριζοπότισμα και σε αναλογία 1 γραμμάριο σε 10-20 λίτρα νερό.